Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
ŻYDZI W KRASNOSIELCU

Krasnosielc to niewielka miejscowość gminna, leżąca nad rzeką Orzyc w powiecie makowskim, w województwie mazowieckim. Do połowy XIX wieku był miasteczkiem prywatnym - należał do rodziny Krasińskich, którym zawdzięczał swoją dzisiejszą nazwę. Wcześniejsze nazwy to Sielc lub Siedlec. Do czasów II wojny światowej większość - ponad 60% - mieszkańców Krasnosielca stanowili Żydzi. W języku jidysz swój sztetl nazywali Silc. Oprócz Polaków i Żydów mieszkała tu także niewielka grupa Niemców.

Pierwsi Żydzi zaczęli się tu osiedlać w połowie XVIII wieku. W kolejnych latach liczba ich stale wzrastała. Wpływ na to miał m.in. fakt, że w 1824 roku Krasnosielc uzyskał prawa miejskie, co stwarzało dobre perspektywy rozwoju gospodarczego. Jeden z artykułów dokumentu lokacyjnego określał miejsca, w których mogła zamieszkać ludność wyznania mojżeszowego. Były to ulice: Nadrzeczna, Wodna i Żabińska. Warunkiem osiedlenia się było opłacenie właścicielowi miasta - w tym czasie był to Józef Krasiński - stosownego czynszu.

Gmina żydowska w Krasnosielcu początkowo podporządkowana była kahałowi w Makowie, potem w Przasnyszu, a w 1844 roku uzyskała samodzielność. Rząd Gubernialny Płocki wyraził na to zgodę w lipcu 1842 r. Podstawą tej decyzji była skarga krasnosielskich Żydów na dozór bóżniczy w Przasnyszu, który ich zdaniem źle obsługiwał Łazy i Sławki należące do gminy Krasnosielc. Po dwóch latach decyzja uprawomocniła się.

W 1841 roku gmina żydowska w Krasnosielcu liczyła 588 osób. Jej dochód roczny wynosił 113 rbs i 14 kop. Posiadała własny cmentarz, bożnicę i mykwę. W 1883 roku Żydzi zbudowali synagogę, której budynek znajduje się do dnia dzisiejszego (ul. Przechodnia 6). Ludność żydowska utrzymywała się przede wszystkim z rzemiosła i handlu. Na początku XIX wieku Krasnosielc znany był w okolicy z przemysłu sukienniczego. Wytwarzano tu grube sukno. Wśród rzemieślników przeważali więc producenci sukna i krawcy. Krawiectwem w dużej mierze trudnili się Żydzi, m.in. Szlama Sulimowicz, Chaim Juśkowicz, Abramowicz. Był też czapnik Josek Szochna. Żydzi zajmowali się też licznymi pracami remontowymi. W 1837 roku Dawid Freyman wykonywał prace remontowe przy studniach i pompach miejskich.

W 1869 roku Krasnosielc utracił prawa miejskie i nigdy już ich nie odzyskał. Rok później zmarł bezpotomnie właściciel Krasnosielca Karol Krasiński. Jego dobra nabył Betel Henry Strousberg, przechrzczony Żyd, jeden z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy, zwany Napoleonem przemysłu i królem europejskich kolei. Odkupione dobra Krasińskich Strousberg przekazał swoje siostrze Wandzie Rumockiej z Drążdżewa (niedaleko Krasnosielca). Wizyta kapitalisty długo była wspominana w Krasnosielcu. Kilka lat później Strousberg zbankrutował w ciągu jednej nocy, a krasnosielski majątek został wystawiony na licytację i często zmieniał swoich właścicieli. Sądząc z nazwisk kolejni właściciele miasteczka byli również pochodzenia żydowskiego, np. Leon Loewenstein. Pod koniec XIX wieku rzemiosło w Krasnosielcu zdominowali protestanci narodowości niemieckiej, którzy otrzymali miejsce na swój cmentarz obok nekropolii katolickiej. Teren ten do dzisiaj jest ogrodzony i niezabudowany, stoi na nim jedna pamiątkowa mogiła.

W początkach XX wieku Żydzi przejęli prawie cały handel, na dwadzieścia siedem sklepów aż dziewiętnaście było ich własnością. Żydzi odgrywali też dominującą rolę w branży krawieckiej i szewskiej. Największym żydowskim przedsiębiorcą był Frajman Motel, właściciel dużej grabarni. W tym też okresie powstała szkoła początkowa dla dzieci wyznania mojżeszowego, działały także ochronka i cheder. Od 1919 r. w Krasnosielcu były dwie pięcioklasowe szkoły powszechne: dla dzieci polskich i dla dzieci żydowskich. W roku 1926/1927 szkoły zostały połączone w jedną wspólną siedmioklasową szkołę powszechną.

W okresie międzywojennym rabinem był Szlama Blezer, potem Icchak Josef Silberg. W 1930 r. na polecenie gminy wyjechał on do Stanów Zjednoczonych, by wśród żydowskich emigrantów z Krasnosielca zebrać pieniądze na utworzenie Towarzystwa Kasy Pożyczkowej. Jego misja zakończyła się sukcesem.

Warto wiedzieć, że wywodzący się z Krasnosielca Aaron, Szmul i Hirsz Eichelbaumowie po wyemigrowaniu do Ameryki założyli słynną wytwórnię filmową Warner Bross.

Gmina żydowska w Krasnosielcu przestała istnieć na początku 1939 r. Niemcy zajęli miasto już w dniach 3-4 września 1939 r. Była to dywizja pancerna SS "Kempf". W archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego zachowały się wspomnienia ocalałego z Zagłady Józefa Nachmana Kazimierskiego. Przytoczmy tu fragment dotyczący pierwszych dni wojny w Krasnosielcu: "Opowiadano mi taki fakt z Krasnosielca: SS weszli do miejscowego rzezaka i chcieli zmusić jego żonę, by zarżnęła swego męża nożem rzezackim. Mimo bicia nie mogli jej do tego zmusić. Więc go sami zabili, a żonę zmusili do umycia rąk we krwi. Potem wypędzono wszystkich Żydów do bóżnicy i wystrzelano ich. Chrześcijanie opowiadali, że krew przez zamknięte drzwi bóżnicy spływała po ulicy". W dniu 5 września 1939 r. Niemcy zapędzili tutejszych Żydów i Polaków do naprawy mostu na Orzycu i grobli. W czasie tych prac zastrzelono dwóch Żydów, a jednego żywcem rzucono do bagna i przywalono kłodami drzewa. Późnym wieczorem wszystkich Polaków odesłano do domów, a Żydów (samych mężczyzn) zapędzono do synagogi, gdzie następnie zastrzelono ich z broni maszynowej. Liczba ofiar według różnych szacunków wynosiła od czterdziestu do siedemdziesięciu osób. Sześciu czy siedmiu Żydów ocalało dzięki interwencji niemieckich oficerów. Pozostałych Żydów w dn. 28 września 1939 r. wypędzono do Różana i Ostrowi, skąd niektórzy wyjechali do Makowa, Ciechanowa i Białegostoku. Na żądanie Niemców krasnosielscy Żydzi musieli podpisać oświadczenia, że wyjeżdżają z własnej woli.

Zbrodnia w Krasnosielcu nie miała precedensu, pod wieloma względami była wyjątkowa. Przede wszystkim była pierwszym masowym mordem tej wojny dokonanym na ludności żydowskiej. Po drugie odbyła się w sposób dziwaczny i teatralny, w świetle reflektorów, zupełnie jakby kilku niemieckich żołnierzy SS urządziło sobie przedstawienie. Została przerwana w trakcie dzięki interwencji innych niemieckich żołnierzy, w tym jednego lekarza. Ci Żydzi, którzy nie zginęli (ok. 7) ciężko ranni zostali przewiezieni do niemieckiego szpitala wojskowego w Olsztynie i z wielką troską wyleczeni, i przeżyli wojnę. Wieść o tej zbrodni odbiła się echem w całym Berlinie, a jej sprawcy zostali od razu postawieni przed sąd wojenny. W sprawę włączeni byli najwyżsi oficerowie, gen Kuechler, który żądał kary śmierci dla zbrodniarzy oraz gen Werner Kempf, dowódca dywizji pancernej SS. Sprawcy otrzymali jednak niewspółmierne do czynu kary - kilku lat więzienia, natomiast w konsekwencji tej sprawy rozwiązano sztab 3 armii. Do dzisiaj w niemieckich archiwach istnieją dokumenty opisujące te wydarzenia.

Rabin Chaim Dalfin przy grobie ofiar Zagłady przy dawnej synagodze w Krasnosielcu, fot. K. Bielawski Krasnosielc - dawna synagoga, obecnie magazyn Krasnosielc - dawna synagoga, obecnie magazyn

Rabin Chaim Dalfin przy grobie ofiar Zagłady
fot. K. Bielawski

Teren cmentarza żydowskiego
fot. K. Olzacka
Dawna synagoga,
obecnie magazyn zbożowy
fot. K.Olzacka
Dawna synagoga,
obecnie magazyn zbożowy
fot. K. Olzacka

Człowiekiem, który postanowił wydobyć z niepamięci krasnosielskich Żydów jest David Shachar, syn jednej z ofiar mordu w synagodze. Dzięki jego staraniom synagoga przestała służyć jako magazyn pasz GS-u, a na tyłach budynku umieszczono tablicę pamiątkową z nazwiskami trzydziestu jeden zidentyfikowanych pomordowanych Żydów. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się w dniu 5 czerwca 1996 r. Oprócz licznych gości, wzięło w niej udział 25 Żydów mających swoje korzenie w Krasnosielcu. O tym jak doszło do tej uroczystości oraz o swoich badaniach w sprawie zbrodni w synagodze David Shachar pisze na stronie internetowej www.zchor.org/krasnosielc/krasnosielc.htm .

Tekst: Katarzyna Olzacka
Bibliografia:
Bondarczuk M., Módlcie się do swojego Boga, "Kurpie" 2004, nr 3.
Grynberg M., Żydzi w Rejencji Ciechanowskiej 1939 - 1942, Warszawa 1984
Łysiak W., Historia Krasnosielca, w "Express Makowski" 1991.
Szczepański J., Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków Mazowiecki, Warszawa 1993.
www.zchor.org/krasnosielc/krasnosielc.htm

Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas