Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
ŻORY    

Początki osadnictwa ludności wyznania mojżeszowego w Żorach sięgają okresu średniowiecza. Pierwsza pisemna wzmianka o Żydach w mieście zapisana została w księgach gruntowych w 1511 roku i dotyczy sprzedaży "parceli żydowskiej". W 1565 roku Żydzi zostali wypędzeni z terenu Śląska, pozostawiono im prawo mieszkania jedynie w Głogowie i Białej koło Prudnika. Kolejne zapiski dotyczące Żydów w Żorach datuje się dopiero na 1724 rok. Wojciech Jaworski w swym opracowaniu zatytułowanym "Żydowskie gminy wyznaniowe w województwie śląskim" podaje, że "w 1727 roku w Żorach zbudowano dom modlitewny i wówczas utworzono kahał", czyli gminę żydowską, która w drugiej połowie XVIII wieku liczyła 126 członków. Nie znamy daty budowy pierwszej synagogi, zachowane źródła pisane wspominają, że w 1750 modły odbywały się w szkole żydowskiej. Pierwsza drewniana bóżnica spłonęła w 1807 roku. W jej miejscu w latach 1830 - 1835 wybudowano synagogę z kamienia.

Szczególny rozwój społeczności żydowskiej Żor nastąpił na przełomie XVIII i XIX wieku, w związku z wprowadzeniem korzystnych dla nich ustaw, zrównujących ich w prawach obywatelskich z innymi obywatelami państwa pruskiego czy zezwalających na nabywanie gruntów i nieruchomości. W efekcie tych zmian, w ciągu tylko siedmiu lat, od 1817 roku do 1824 roku, liczba Żydów w Żorach zwiększyła się z 202 do 310 osób. W 1846 roku żyły tu 542 osoby wyznania mojżeszowego, co stanowiło 13,5% całej społeczności.

Od połowy XIX wieku między innymi rozwój wielkich ośrodków przemysłowych spowodował jednak stopniowy odpływ ludności żydowskiej z Żor. W latach późniejszych nałożyła się na to także emigracja, między innymi do Palestyny. W 1885 roku w Żorach mieszkało 330 osób pochodzenia żydowskiego, w 1907 roku - już tylko 98. W 1939 roku żorska gmina żydowska składała się już tylko z 38 osób. Po wybuchu II wojny światowej większość Żydów uciekła z miasta. Pozostało około dziesięciu osób, które naziści wywieźli do getta Będzinie. Większość z nich nie doczekała końca wojny.

Przez wiele lat miejscem pochówku żorskich Żydów był cmentarz w Mikołowie. Stan ten uległ zmianie w 1814 roku, kiedy to starszy kahału Aron Bloch nabył dla celów grzebalnych grunt o powierzchni około pół hektara w dzielnicy Kleszczówka. Teren nekropolii ogrodzono, a w 1837 roku wzniesiono dom przedpogrzebowy, tzw. beit-taharę. Z pierwszej połowy XIX wieku pochodzą również zapisy o miejscowym bractwie pogrzebowym Chewra Kadisza. Pierwszą osobą pochowaną była kobieta imieniem Guettel, zmarła w połogu w 1814 roku. Ostatni odnotowany pochówek miał miejsce w kwietniu 1936 roku, kiedy to samobójstwo popełnił kanonier Wolf Nuchym Erlich. Podobno pojedyncze pogrzeby odbywały się także po 1936 roku, jednak dane te nie są oficjalnie potwierdzone.

W czasie II wojny światowej cmentarz został zdewastowany przez nazistów. Wiele płyt nagrobnych wywieziono, podczas walk w 1945 roku zniszczeniu uległ dom przedpogrzebowy. W latach PRL nie użytkowana nekropolia popadła w ruinę. W 1985 roku sporządzono urzędową inwentaryzację cmentarza. Stwierdzono w niej między innymi: "Cmentarz jest mocno zdewastowany. Nastąpiło zatarcie rzędów, w których zlokalizowane są macewy. Stan zachowania poszczególnych obiektów jest zróżnicowany, generalnie biorąc zły. Mało czytelna jest inskrypcja (.). Teren ten systematycznie jest bezczeszczony, gdyż traktowany jest jako boisko gier dziecięcych". Niedługo potem dokonano pierwszych prac porządkowych na cmentarzu - wykarczowano roślinność, naprawiono ogrodzenie. W 1994 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Żory sporządzono inwentaryzację nagrobków. Warto wiedzieć, że cmentarz żydowski w Żorach jest najstarszą nekropolią miasta.

Wspomnieć należy też o zbiorowym, polsko-żydowskim grobie, znajdującym się na cmentarzu katolickim przy ul. Osińskiej. Spoczywają w nim ofiary tzw. Marszu Śmierci, czyli więźniowie ewakuowani przez hitlerowców w styczniu 1945 roku z obozu Auschwitz-Birkenau. Przytoczmy tu fragment wypowiedzi, udzielonej przez Grzegorza Utratę z Towarzystwa Miłośników Żor redaktorowi "Dziennika Zachodniego": "Śmiertelna kolumna przeszła przez miasto w końcu stycznia 1945 roku. Pozostały po niej ciała dwudziestu trzech więźniów, którzy już nie mieli siły iść dalej, więc esesmani zamordowali ich strzałami w tył głowy (.). Wkrótce, z polecenia władz okupacyjnych, złożono je we wspólnym dole i przysypano chlorowanym wapnem". Już po wyzwoleniu dokonano ekshumacji. Identyfikacja zwłok pozwoliła stwierdzić, że część ofiar była pochodzenia żydowskiego. Wszystkich złożono w bratniej mogile na cmentarzu rzymsko-katolickim.

brama cmentarza żydowskiego w Żorach
Żory - kirkut
kirkut w Żorach
Macewa Babette Fraenkel z domu Cohn, zmarłej w dniu 26 VIII 1886 roku
macewy w Żorach

Wiele informacji o społeczności Żydów w Żorach można znaleźć w książce autorstwa Jana Delowicza, zatytułowanej "Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511 - 1940". Książka zawiera rys historyczny gminy lokalnej żydowskiej, informacje o synagodze, cmentarzu oraz noty biograficzne 593 żydowskich mieszkańców Żor.

Nekropolia znajduje się przy ul. Cmentarnej. Klucze do bramy przechowywane są w Zakładach techniki Komunalnej. Na teren cmentarza można też dostać się przez wyrwę w ogrodzeniu od strony szkoły.

Tekst: K. Bielawski
Bibliografia: Jan Delowicz "Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511 - 1940".
zdjęcia: Maciej Śmieszny

nagrobki na cmentarzu żydowskim w Żorach Żory - macewa
cmentarz żydowski w Żorach macewy w Żorach
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas