Mur cmentarza żydowskiego w Wiżajnach
Prawdopodobnie relikt muru cmentarza, zdjęcie z 2013 r. Foto: Paweł Nowik