Macewa w Muzeum Ziemi Waleckiej

Tu pochowany
szanowany Meir syn pana
Naftalego, błogosławionej pamięci
Odszedł dnia 1
nowego miesiąca tewet 462
według skróconej rachuby.

[1 tewet [5]462 - 1 stycznia 1702]

tłum. Renata Uszyńska-Gwoźdź,
Krzysztof Bielawski