Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
SUWAŁKI
 
Dział o cmentarzu w Suwałkach
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Suwałkach został założony na początku XIX w., w południowo-zachodniej części miasta, przy ul. Zarzecze. W jego sąsiedztwie znajdują się cmentarze: muzułmański, rzymskokatolicki, ewangelicki, prawosławny oraz staroobrzędowców.

Cmentarz zajmuje działkę geodezyjną nr 206301 1.0007.30816, na planie zbliżonym do prostokąta, o powierzchni 38228 m kw.

Dzięki zachowanemu materiałowi ikonograficznemu - m.in. nagraniu filmowemu z 1937 r. - wiadomo, że przy wejściu stał dom przedpogrzebowy z pomieszczeniem do rytualnej ablucji zwłok. Na cmentarzu znajdowały się nagrobki o zróżnicowanych formach (m.in. macewy, obeliski i nagrobki nawiązujące kształtem do złamanego pnia drzewa). Część grobów była otoczona płotkami i barierkami. Grób rabina Awrahama Josefa Joselewicza chronił ohel.

Rabin Szymon Huberband w swym opracowaniu Zagłada bóżnic, bethamidraszy i cmentarzy tak pisał o cmentarzu w Suwałkach: "Znajdował się na nim grób reb Ajzyka Chawera, na szczycie którego zawsze płonął wieczny ogień. Były tu także miejsca spoczynku rabina Benjamina Magentsy; rabina Mojsze Becalela Lurii, autora księgi Nehor Szeraga i Kowa Jehoszua ; rabina Jechiela Hellera oraz innych znakomitości".

Cmentarz uległ daleko posuniętym zniszczeniom w okresie drugiej wojny światowej oraz w kolejnych dekadach. Część macew na rozkaz Niemców wykorzystano do budowy basenu oraz utwardzania ulic. W latach 50-tych na cmentarzu odbywały się targi koni, jego teren służył jako pastwisko.

O zabezpieczenie cmentarza zabiegały organizacje żydowskie, m.in. Miejski Komitet Żydowski w Suwałkach oraz Żydowska Kongregacja Wyznaniowa w Białymstoku.

W 1949 r. Centralny Komitet Żydów w Polsce zaproponował, aby cmentarz uporządkowało i otoczyło stałą opieką miasto Suwałki. Miała to być rekompensata za zajęcie nieruchomości przy ul. Szkolnej 21 w Suwałkach i przeznaczenie jej dla potrzeb Publicznej Szkoły Średniej Zawodowej. Wniosek został odrzucony przez Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku.

W 1955 r. Jakub Kramarski z Suwałk zwrócił się do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Suwałkach z podaniem: "Niniejszym w imieniu Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Białymstoku, na podstawie upoważnienia z dnia 1 czerwca 1953 roku, proszę uprzejmie Prezydium MRN o udzielenie zezwolenia na prawo wycięcia rosnących drzew na cmentarzu żydowskim w Suwałkach i obrócenie tego drzewa na ogrodzenie cmentarza. Prośbę motywuję tym, że cmentarz żydowski jest zniszczony przez krowy i konie tam pasące się, że nawet ludność miejscowa zrobiła sobie drogę przejściową i w ten sposób wspomniany cmentarz stał się miejscem nie spoczynku zmarłych, lecz miejscem paszenia bydła i koni oraz przechodu ludności. Zaznaczam, że tutejsza gmina żydowska nie posiada żadnych kredytów na kupno materiału na ogrodzenie cmentarza i dlatego stało się koniecznością wycięcie rosnących na tym cmentarzu drzew i ich obrócenie na ogrodzenie".

Pod koniec lat 70. z inicjatywy rabina Dawida Lifszyca Żydzi suwalscy w diasporze rozpoczęli starania o ogrodzenie i uporządkowanie cmentarza. W działania zaangażowali się m.in. Simon Savitt-Zavozhnitzky i Natan Adelson. Z różnych względów - m.in. w związku ze stanem wojennym - projekt udało się doprowadzić do końca dopiero w 1985 r. Cmentarz został ogrodzony. Część odzyskanych nagrobków przytwierdzono do muru wzniesionego na osi bramy, inne umocowano w poziomej, betonowej wylewce. Ufundowano także pomnik poświęcony rabinom z Suwałk.

Główne wejście na cmentarz znajduje się od strony ul. Zarzecze, dodatkowe (stale otwarte) - w południowo-zachodnim narożniku, przy zakładzie kamieniarskim. Klucz do głównej bramy udostępnia portiernia Urzędu Miasta w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Na wprost bramy, ok. 15 m od wejścia, stoi pomnik z tablicą z napisem: "Beit olam. Cmentarz żydowski zniszczony przez hitlerowców w roku 1940-1945. Suwałki".

Na osi bramy urządzono lapidarium w postaci muru o długości ok. 20 m, do którego z obu stron przytwierdzono zachowane i odzyskane macewy.

Około 50 m za murem znajduje się powojenny pomnik z uszkodzoną tablicą upamiętniającą suwalskich rabinów: Awrahama Abele syna Mordechaja, Awrahama Abele syna Barucha, Icchaka Ajzyka syna Jakowa, Jehudy [...].

W dwóch miejscach w centralnej części cmentarza złożono zachowane nagrobki oraz ich fragmenty.

W południowo-wschodnim narożniku cmentarza znajduje się kilka grobów:
•  Mendla Gotliba, zm. 1 kwietnia 1967 r.,
•  Henocha syna Meira Trockiego, zm. w 1935 r. Na jego obelisku upamiętniono symbolicznie także ofiary Zagłady: Dorę z Trockich Frydman, Różę z Trockich Pachocką, Henryka i Bolesława Pachockich,
•  Bernarda Trockiego, zm. 9 listopada 1966 r.;
•  rodzinny grób Lejba Hirsza Arie Cwi syna Gedalii Goldrynga, zm. 16 kwietnia 1930 r.; jego żony Gołdy Jehudit córki Eliezera Goldryng, zm. 3 września 1932 r.

W południowo-zachodniej części cmentarza powstała kwatera powojenna. Pochowani są w niej m.in.:
•  Szaja Kierszkowski, zm. 4 września 1952 r.
•  Bella córka Szmuela Adelson, z d. Smolińska, zm. 16 marca 1963 r.
•  Anna Chaja córka Pereca Solnicka, zm. 31 maja 1976 r.,
•  Doba Michla córka Pereca Sejneńska z d. Solnicka, zm. 4 czerwca 1986 r.,
•  Natan Mojżesz Adelson, zm. 17 grudnia 2010 r.
•  Daniela Adelson, zm. 9 marca 2012 r.

W różnych sektorach cmentarza zachowało kilkanaście stojących in situ nagrobków, m.in. Awiwit Raszel córki Dawida Lifszyca, zm. 10 listopada 1939 r. oraz Chany Chaji córki Izraela, żony Rafaela Lubawskiej, zm. 8 maja 1936 roku.

Teren jest porośnięty trawą, w centralnej i wschodniej części rzadkim starodrzewem sosnowym. Cmentarz jest stosunkowo dobrze utrzymany. W ostatnich latach na cmentarzu doszło do kilku aktów wandalizmu.

Dane osobowe z nagrobków na cmentarzu żydowskim w Suwałkach, uzupełnione o dane metrykalne z serwisu JRI-Poland. Oprac. Krzysztof Bielawski, 2018. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Data from matzevot in the Jewish cemetery in Suwałki, compiled with data from vital records (JRI-Poland). Author: Krzysztof Bielawski. All rights reserved.
Imię hebrajskie
Imię
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Plik foto
Hebrew name
Name
Father's name
Surname
Date of death (dd/mm/yyyy)
Additional information
Photo file
03.03.1893
Mężczyzna. Fragment macewy wykorzystany do budowy pomnika przy wejściu na cmentarz/Male. A part of matzevah used to make a monument next to the entrance.
1514
Gołda Jehudit
Gołda
Eliezer
Goldryng
03.09.1932
Mąż: Arie Cwi, zmarła w wieku 73 lat/Husband: Arie Cwi, 73 years old.
1522
Arie Cwi
Lejb Hirsz
Gedaliachu
Goldryng
16.04.1930
Żył 74 lata, lewita/74 years old, Levite
1522
Henoch
Henoch
Meir
Trocki
1935
Urodzony w 1863 r./Born in 1863
1537
Dora
Frydman
Nazwisko panieńskie: Frydman. Ofiara Zagłady, nagrobek symboliczny./Maiden name: Frydman. Victim of the Shoah, symbolic grave.
1537
Róża
Pachucka
Nazwisko panieńskie: Trocka. Ofiara Zagłady, nagrobek symboliczny./Maiden name: Trocka. Victim of the Shoah, symbolic grave.
1537
Henryk
Pachucki
Ofiara Zagłady, nagrobek symboliczny./Victim of the Shoah, symbolic grave.
1537
Bolesław
Pachucki
Ofiara Zagłady, nagrobek symboliczny./Victim of the Shoah, symbolic grave.
1537
Mendel
Gotlib
01.04.1967
Urodzony: 19.04.1909/Born 19 April 1909
1549
Sara Rywa
Mordechaj
[...]awski
Mąż: Azriel Dow/Husband: Azriel Dow
1555
Sara Lea
Pesach Zelig
Gołębiewska
Zmarła 3 tiszri [...], w dniu Postu Gedaliasza/Passed away on 3rd Tishrei (Fast of Gedaliah)
1557
Chesza
Aharon
1560
Lea
Aharon
Sidkowska (?)
1562
Jenta Gitel
Izrael Zew
15.01.1888
1564
Judel
Dawid
Jelimsztejn (?)
1567
Fruma
Izrael
1571
Menachem
[...]mski
1573
Izrael Kopyl
Arie
Przytulski
Kohen, zmarł dnia 20 [...]. Prawdopodobnie Kopel Przytulski, syn Lejby i Merki, w 1835 r. ożeniony z Gitlą, zmarły w 1856 roku./Cohen, died probably on 20 [...]. Probably Kopel Przytulski, son of Lejba and Merka, married Gitel in 1835, passed away in 1856
1576
Złotoryński
14.03.1906
1579
Icchak
Jehuda
1581
Jenta
Macewa podwójna/Double matzevah
1582
Mordechaj Nisan
Macewa podwójna/Double matzevah
1582
Lea
Jehoszua Falk
1587
Pesza
Izrael Pinchas
Mąż: Jozef Icchak/Husband: Josef Icchak
1589
Szmuel (?)
1590
Nisan Josef (?)
1595
Aba Jakow
Josef Ajzyk
Glaz
14.09.1906
1597
Pinchas
[...]ewski
1600
Sedin (?)
06.10.1922
1601
Pesza
07.01 - 05.02.1886
Zmarła w miesiącu szewat 5646 r./Died in Shevat 5646
1603
27.09.1897
Zm. w Rosz ha-Szana/Passed away on Rosh ha-Shana
1605
01.06.1906
1607
Awraham
Dawid
Reid (?)
02.08.1912
1612
Szejna
Aharon Icchak
Epelbaum
02.01.1900
Kobieta. Mąż Izrael/Woman. Husband's name: Izrael
1616
Mosze
Kobieta/Woman
1621
Mosze
Icchak
Zmarł 7 adar [...]/Died on 7th Adar
1624
Fejga Lea
Naftali Hirc
1635
06.08.1875 (?)
Mężczyzna/Male
1636
Fejga Rywka
Mordechaj
Mąż: Awraham/Husband's name: Awraham
1639
1643
Jehoszua
Dow
Kessel
1648
Arie Lejb
Chaim
19.[...].[...]
1649
Sara Mirel
Jehuda Lejb
16.11.1901
1650
Miriam
Eliezer
28.11.1899
Ojciec kohen/Father was a Kohen
1659
Eli
Zmarł 3 (?) siwan 56[...]/He died on 3rd (?)Sivan 56[...]
1661
Rywa
Awraham
12.02.1899
1665
Mosze
Aharon
Cwilinn (?)
1667
19.11.1906
1672
Mordechaj (?)
Ju[...]?
Między 28.06 a 26.07.1900
1675
Awraham
Szlomo
Lewitański
18.02.1886
Lewita/Levite
1676
Cywia
Szalom
Gurwicz (?)
13.07.1916
1678
Chana
Mąż Szl[...]/Husband's name: Szl[...]
1691
Meir
Topol[...]
1693
1694
Awraham
Dawid
Macewa podwójna/Double matzevah
1696
Fiszel
Mosze
Macewa podwójna/Double matzevah
1696
Eliakim (?)
19.09.1877
Kobieta/Woman
1702
Lea
1704
Michla
Efraim
Smolińska
07.07.1899
Macewa podwójna/Double matzevah
1710
Chaja Liba
Jakow
Sznypicka
Macewa podwójna/Double matzevah
1710
Chana
Jakow
Suwalska
Mąż Mosze. Prawdopodobnie Chana Suwalska z domu Codyk, córka Jankiela i Małki, od 1843 r. żona Mowszy Suwalskiego/Husband's name: Moshe. Probably Chana Suwalska, maiden name Codyk, daughter of Jankiel and Malka, who married Mowsza Suwalski in 1843.
1712
Mosze
Szmuel Mordechaj
[...]lski
Zmarł w miesiącu cheszwan/Died in Heshvan
1718
Kobieta, zmarła w wigilię szabatu, [...] tewet 5653 r. (między 20.12.1892 a 17.01.1893)./Woman, died on erev Shabbat, [...] Tevet 5653 (between 20th Dec. 1892 and 17th Jan. 1893)
1720
Jacha
Serejska
Zmarła w szabat, 20 adar [...]. Według akt metrykalnych prawdopodobnie Chana Serejska, córka Chonela Millera i Chany Rejchli, zmarła 19.02.1881 roku/She died on Shabbat, 20 Adar [...]. According to vital records, probably Chana Serejska, daughter of Chonel Miller and Chana Rejchla, who died in 19th Feb. 1881
1722
[...] Cwi
Jakow
18.07.1899
Kohen/Cohen
1724
Jakow
Mężczyzna. Zmarł w 5632 r. (16.09.1871 - 02.10.1872)/Male. Died in 5632 (16th Sept. 1871 - 2nd Oct. 1872)
1727
Jehudit
Ruwen
Frank
25.11.1901
1732
Mosze Chuna
Cwi Icchak
24.07.1890
Kohen/Cohen
1735
Nechama Rejzla
Kalecka
Według akt metrykalnych: Nechama Rajzla Kalecka z domu Rogalska, od 1896 r. żona Ajzyka Kaleckiego/According to vital records: Nechama Rajzla Kalecka, maiden name Rogalska, married Ajzyk Kalecki in 1896
1739
Zew Wolf
Falk
Gelbart
1740
Chaja
Elchanan
Zmarła 8 tewet 566[...]/She died on 8th Tevet 566[...]
1745
17.04.1899
Mężczyzna/Male
1748
02.09.1880
1752
Itta
Mosze Menachem
Rubinsztejn
30.05.1897
Nazwisko panieńskie: Kalecka. Zmarła w Mocej Szabat Kodesz./Maiden name: Kalecka, died on Motzei Shabbat.
1756
Josef
Bodrin (Berren?)
03.09.1901
Kobieta/Female
1759
Kalman
Nachum
Rozenberg
17.03.1897
Według akt metrykalnych: Kielman Rozenberg, syn Nochima i Szpryncy, urodzony w 1827 roku./According to vital records: Kielman Rozenberg, son of Nochim and Szprynca, born in 1827.
1763
Cwi Hirsz
Josef
13.08.1887
1771
Lea
Josef
Szejchatowicz
Mąż Mordechaj Jakow/Husband's name: Mordechai Yaakov
1773
Szmuel Lejb
Abraham Dawid
1778
27.04.1914
1780
Ita
Szlomo
Zm. 5630 (?)/Died in 5630 (?)
1782
Fejga
Icchak
17.05.1897
1784
Jente
Meir
Lipska
06.06.1909
Zmarła w młodym wieku/Young girl
1796
Icchak Jakow
Aszer
Zmarł w miesiącu adar/Died in Adar
1797
Jehuda
Awraham
09.03.1931
Data śmierci niepewna ze względu na uszkodzenie nagrobka./Date of death unconfirmed
1800
19.12.1904
Mężczyzna/Male
1805
Chaja Fejga
1806
1809
Chana Hinda
Efraim
Kramarska
08.12.1927
1810
17.01.1909
Kobieta. Nazwisko prawdopodobnie Zach[...] (?)/Female. Surname probably Zach[...]
1815
Awraham
05.09 - 03.10.1910
zm. [...]1 elul 5670/Date of death: [...]1st Elul 5670
1819
Kobieta/Female
1822
Pesach
[...]wczyński
10.08.1877
Z Filipowa. Nazwisko prawdopodobnie Jawczyński/From Filipów. Surname probably Jawczyński.
1830
Lea
Jakow
Mroczkowska
19.12.1914
Mąż Mosze/Husband's name: Mosze
1833
Chaja (?)
Imię w akrostychu/Name written in acrostic
1842
Jenta
Jehoszua Ruwen
Brener
Zmarła w młodym wieku/Young girl
1845
Chesza Ronia
Icchak
Kurczyńska
Mąż: Tuwie. Ronia Chaszka, córka Icko Bergiera, żona Tewio Kurczyńskiego./Husband's name: Tuwie. Ronia Chaszka, daughter of Icko Bergier, wife of Tewio Kurczyński.
1848
Mariasza
Mąż: Icchak Elijachu/Husband's name: Icchak Elijachu
1852
Awraham Icchak
Gedalia
Złotkowski
15.04.1918
1854
Chawa
Ruwen (?)
Pachucka
Żyła 32 lata./32 years old
1860
04.10.1897 (?)
Data śmierci niepewna ze względu na uszkodzenie nagrobka./Date of death unconfirmed
1865
Chana Lea
Icchak
Nejerman
20.01.1923
Mąż Arie Lejb/Husband's name: Arie Lejb
1867
10.11.1897
Mężczyzna/Male
1873
Roza Szyfra
Abel
Jaworkowska
Zmarła w miesiącu nisan. Prawdodobnie Rejza córka Abela i Kejli z domu Białostocka, od 1849 r. żona Hirsza Jaworkowskiego./She died in Nisan. Probably Rejza, daughter of Abel and Kejla, maiden name Białostocka, who married Hirsz Jaworkowski in 1849.
1876
Kobieta/Female
1880
Mordechaj
Josef
Czostków
30.03.1920
1882
Jehuda
Mężczyzna/Male
1888
08.09.1877 - 27.09.1878
1889
Lea
Arie
Lipska
Nagrobek podwójny. Ojciec lewita. Prawdopodobnie Leja Lipska, córka Lejby Auzemberga, od 1867 r. żona Judela Lejba Lipskiego./Double matzevah. Father was a Levite. Probably Leja Lipska, daughter of Lejba Auzemberg, who married Judel Lejb Lipski in 1867.
1892
Jehuda Arie
Mordechaj Nisan
Lipski
Nagrobek podwójny. Prawdopodobnie Judel Lejba syn Mortchaja Lipski, urodzony w 1846 r./Double matzevah. Father was a Levite. Probably Judel Lejb Lipski, son of Mortchaj, born in 1846.
1892
Chawa Sara
Gawriel
Wolińska
Mąż: Mosze. Zmarła w niedzielę w wigilię nowego miesiąca (?)./
1894
Cwi Zew
Icchak
Rubinstein
Zmarł we wtorek, erew miesiąca tamuz./
1902
Zlata
Mosze
Palnicka
Mąż Arie Palnicki z Sejn. Zmarła 8 [...]./Husband: Arie Palnicki from Sejny. She died in 8th [...].
1903
Chaim Meir
Falk
Codyk
19.02.1914
1907
Rywka
Zalman
08.08.1893
Zmarła w wieku 15 lat/15 years old
1918
Aharon
Icchak
1921
23.04.1919
1922
Rachel Dwora
Icchak Cwi
Ojciec Kohen, Mąż Awraham Jakow/Father Cohen, husband: Awraham Jakow
1923
27.11.1910
1924
Izrael Mosze
Arie
Gotlib
1917
Zmarł w miesiącu adar. Prawdopodobie Izrael Mowsza, syn Lejby i Chany, urodzony w 1847 roku./Died in Adar. Probably Izrael Mowsza, son of Lejba and Chana, born in 1847.
1926
1931
05.01.1916
Kobieta, macewa podwójna/Woman, double matzevah
1936
1916
Mężczyzna, macewa podwójna/Man, double matzevah
1936
Izrael
Todros
Krasnopolski
Lewita/Levite
1937
Luba
Zew
Kuśnierzycka
17.11.1921
Mąż Jehuda/Husband: Jehuda
1938
Jakow
Kasperska
14.04.1919
Mąż Icchak/Husband: Icchak
1947
Szmuel
Becalel
Wazbucki
1948
Cywia Jafe (?)
Szalom
06.11.1917
Żyła 42 lata/42 years old
1950
Mina
Meir
Zaborowska
30.12.1920
Mąż: Beniamin ha-Lewi/Husband: Beniamin ha-Levi
1951
Gabriel
Dawid
Cung
1952
Nisen
22.10.1888
1953
Nachum Cwi
Jehuda
1959
Chaja
Mosze
1966
Zm. w miesiącu cheszwan 5668 r./Died in Heshvan 5668
1971
Mera
Icchak
29.10.1891 (?)
1972
Chaja Ester
Awraham Aba
Wrońska
1973
1977
Jehuda
Szemaria
Jatkowski
1981
Tuwja Jenta
Ben-Cyjon
Rotsztejn
17.04.1926
1983
Sara Rejzel
Awraham
Awraham Icchak
30.09.1899
1985
Cwi Hirsz
Arie Lejb
Kopciowski
29.10.1917
Według akt metrykalnych prawdopodobnie Girsz Kopciowski, syn Lejby i Słowki Srolewnej, żona Fruma z d. Serejska/According to vital records: probably Girsz Kopciowski, son of Lejba and Słowka, married to Fruma (maiden name: Serejska).
1987
Baruch
Szlomo Zelman
Raczkowski
26.06.1918
Prawdopodobnie Isser Boruch Raczkowski, syn Zelmana i Dobki, urodzony w 1839 roku/Probably Isser Boruch Raczkowski, son of Zelman and Dobka, born in 1839.
2002
Dewora
2006
Chaja
Symcha
Rozendorf
01.09.1907
2007
04.04.1899
Kobieta/Woman
2010
Ita
Jakow
2012
Nisen
Awraham
Aronsohn
Prawdopodobnie Nisiel (Niszko) Idzko Aronsohn, syn Abrama i Leji, urodzony w 1838 r., zm. w 1878 r./Probably Nisiel (Niszko) Idzko Aronsohn, son of Abram and Lea, born in 1838, died in 1878.
2016
Chana
Meir
Krzesłowska
Prawdopodobnie Chana Krzesłowska z domu Dusznicka (?), córka Mejera i Sory, żona Lejzora/Probably Chana Krzesłowska, maiden name Dusznicka (?), daughter of Mejer and Sora, wife of Lejzor
2021
Rywka
Mordechaj
15.12.1852
2025
Dewora
Arie Lejb Baruch
Mąż: Zelman/Husband's name: Zelman
2027
Miriam
Eli[...]
2028
Jenta Ester
Lejb
[...]dolski
Zmarła 22 szwat 56[...]/Death on 22nd Shevat 56[...]
2041
Elijachu (?)
Awraham
[...]opol[...]
2047
Jakow
Icchak
[...]agel (?)
09.01 - 07.02.1864
2050
Altszuler
Kobieta/Woman
2052
Nachuma
Josef
Tykocka (?)
04.08.1920
2055
Fragment macewy/A piece of broken matzevah
2061
Elijachu
Aw[...]
[...] szwat 5649
2062
Jehoszua
Arie Lejb
Przedmiejski
06.01.1867
2099
Rywka
2126
Icchak
Zelig
2127
Dina Rachel
Awraham Icchak
Josef
Nazwisko panieńskie Birger. Mąż Kohen. Według akt metrykalnych prawdopodobnie Dyna Rocha Henia, córka Abrama Birgiera, od 1847 r. żona Josiela Henii./Maiden name: Birgier. Husband was a Cohen. According to vital records: probably Dyna Rocha Henia, daughter of Abram Birgier. Wife of Josiel Henia.
2128
Kobieta/Woman
2129
Ka[...]
Kobieta/Woman
2130
22.07.1880
2131
Berman
Kobieta, zmarła 24 elul [...]/Woman, died on 24th Elul [...]
2132
Icchak
Serejska
11.05.1894
Mąż Szraga Fajwel/Husband's name: Szraga Fajwel
2133
Basza
Aharon
2137
Rywka Lea
Szmuel
Smoleńska
Mąż Baruch. Według akt metrykalnych: Leja Rywka z d. Liber, córka Szmojło i Fejgi. W 1867 r. poślubiła Borucha Berka Smoleńskiego./Husband: Baruch. According to vital records: Leja Rywka, maiden name Liber, daughter of Szmojło and Fejga. She married Boruch Berek Smoleński in 1867.
2138
Kobieta, żyła 25 lat./Woman, 25 years old
2139
Rachel
Josef
Lis
Mąż Awraham. Zmarła w Szabat, pochowana w niedzielę. Według akt metrykalnych prawdopodobnie Rocha z d. Jatkowicz, córka Josela i Chany. W 1885 r. poślubiła Abrama Lisa./Husband: Awraham. She passed away on Shabbat, buried on Sunday. According to vital records: probably Rocha, maiden name Jatkowicz, daughter of Josel and Chana. In 1885 she married Abram Lis.
2141
Żył 90 lat. Na zwieńczeniu macewy imię Aharon (imię zmarłego lub ojca)/
2142
Serejska
Mąż Mosze. Ojciec prawdopodobnie Josef ha-Lewi/Husband: Mosze. Father probably Josef ha-Levi.
2143
Rywka
Glatsztejn
2144
Sara
Eliezer
2145
Menachem Mendel
Mendel
Ben Cyjon
Browarski
13.10.1914
Zmarł w Simchat Tora. Według akt metrykalnych: syn Bencjana i Raszki, mąż Chany z d. Wisztynieckiej./Died on Simchat Torah. According to vital records: son of Bencjon and Raszka, husband of Chana (maiden name: Wisztyniecka).
2150
Mosze Arie
Mowsza Lejb
Elijachu
Wajnsztejn
02.06.1928
Kohen. Żył 55 lat. Według akt metrykalnych: Mowsza Lejb Wajnsztejn, ur. w 1872 r., syn Eliasza i Chaji Sory z d. Linda, mąż Rejzy z d. Lewickiej./Cohen. 55 years old. According to vital records: Mowsza Lejb Wajnsztejn, born in 1872, son of Eliasz and Chaja Sora (maiden name: Linda), husband of Rejza (maiden name: Lewicka).
2154
Bracha Liba
Efraim Aharon
Byk
27.02.1911
Ojciec Kohen. Mosze Hene (?)./Father Cohen. Mosze Hene (?)
2155
Fejga Zisel
Chaim Cwi
Lesser
Zmarła [...] kislew 5681 r.Ojciec lewita. Mąż: Jehuda Cwi/Died on [...] Kislev 5681. Father Levite. Husband: Jehuda Cwi.
2159
Szejna Belia
Ruwen
Strzelecka
25.03.1911
Mąż Beniamin Mordechaj/Husband's name: Beniamin Mordechai
2164
Rajzel
Icchak Meir
Dymecka
01.11.1931
2168
Lea
Izrael
Fligeltow
17.02.1916
Mąż Sima/Husband's name: Sima
2172
18.03.1928
Żył(a) 25 lat/25 years old
2173
Icchak
2179
Josef
Perec
Bielski
2180
Sara Chana
Dawid
Szmukler
25.11.1929
Mąż Eli/Husband's name: Eli
2183
Szaul
2184
Mera
Mosze
zm. 4 adar 566[...]/Died on 4th Adar 566[...]
2186
Rachel
Imię w akrostychu/Name written in acrostic
2198
Chana Hinda
Rubinsztejn
Nazwisko panieńskie: Rapsztejn. Mąż Becalel Lejb Rubinsztejn. Wedłu akt metrykalnych Chana Hinda Rubinsztejn, żona Całki Lejba./Maiden name: Rapsztejn. Husband: Becalel Lejb Rubinsztejn. According to vital records: Chana Hinda Rubinsztejn, wife of Całka Lejb
2202
Peril
Josef
Zingerman
16.09.1899
Macewa podwójna/Double matzevah
2204
Arie Lejb
Jehoszua
Zingerman
26.11.1890
Macewa podwójna/Double matzevah
2204
Chana [...]
Mosze
Macewa podwójna/Double matzevah
2205
Natan
Mężczyzna, macewa podwójna/Male, double matzevah
2205
Mortchaj
Palnicki
25.01.1968
Urodzony 20.10.1898/Born 20th Oct. 1898
2210
Gitel
Rozental
1939
Urodzona 1845 r./Born in 1845
2215
Menachem Mendel
Rozental
1923
2215
Michel
Menachem Mendel
Rozental
1890
2215
Beniamin
Szloma
Magenca
23.08.1925
Rabin, dajan/Rabbi, dayan
2219
Chana Chaja
Szaul
Lubawska
08.05.1936
Mąż Kopel/Husband's name: Kopel
2226
Doba
Doba Michla
Perec
Sejneńska
04.06.1986
Nazwisko panieńskie: Solnicka/Maiden name: Solnicka
2237
Chaja
Anna
Perec
Solnicka
31.05.1978
2238
Natan Mosze
Natan Mojżesz
Adelson
17.12.2010
Żył 89 lat/89 years old
2239
Bela
Bella
Szmuel
Adelson
16.03.1963
Nazwisko panieńskie: Smolińska. Żyła 67 lat/Maiden name: Smolińska, 67 years old
2240
Daniela
Daniela
Adelson
09.03.2012
Żyła 80 lat./80 years old
2241
Szaja
Kierszkowski
04.09.1952
Żył 56 lat/56 years old
2242
Chaim Menachem
Rafael Szloma
Frydman
Prawdopodobnie Mendel Chaim Frydman, syn Rafaela Szlomy i Estery Rejzel Majerowskiej, urodzony w 1872 roku./Rabbi, dayan
2243
Awiwit Reszel
Dawid
Lipszyc
10.11.1939
Córka rabina z Suwałk/ Daughter of a Rabbi from Suwałki
2250
Eliezer
Lejzer
Cwi
Sejneński
18.07.1960
Kohen, żył 67 lat/Cohen, 67 years old
2252
Josef
Izrael
Joselewicz
2253
Mosze
Szlomo Zalman
Altman
20.01.1937
Dajan w Suwałkach/Dayan in Suwałki
2256
Kopyl
Lubawski
23.11.1950
2257
[...] Bejla
Chaim
18.09.1879 - 05.09.1880
2278
28.11.1930
Na macewie podano rok 1931, niezgodny z datą zapisaną według kalendarza hebrajskiego
2282
[...]wlańska
18.05.1921
Kobieta/Woman
2287
Elchanan
Mosze
2289
Ejdel
Josef
12.04.1920
2290
17.10.1895 (?)
2293
Dow
Kobieta/Woman
x372

 


tekst: K. Bielawski
Więcej informacji o historii Żydów w Suwałkach znajdziesz w serwisie Shtetlinks

Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski
foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski
Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski
foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski
Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski
foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski
Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski Suwałki - cmentarz żydowski
foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski
cmentarz żydowski w Suwałkach cmentarz żydowski w Suwałkach cmentarz żydowski w Suwałkach Lapidarium na cmentarzu żydowskim
foto: Włodzimierz Kolat foto: Włodzimierz Kolat foto: Włodzimierz Kolat foto: Jacques Lahitte
cmentarz żydowski w Suwałkach cmentarz żydowski w Suwałkach Suwałki - cmentarz żydowski cmentarz żydowski w Suwałkach
foto: Włodzimierz Kolat foto: Włodzimierz Kolat foto: Jacques Lahitte foto: Włodzimierz Kolat
Suwałki - pomnik na cmentarzu żydowskim Suwałki - macewa Macewa w Suwałkach Suwałki - macewa
foto: Jacques Lahitte foto: Jacques Lahitte foto: Jacques Lahitte foto: Jacques Lahitte
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas