Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
MYŚLENICE
Dział o cmentarzu w Myślenicach
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area
Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Myślenicach jest oddalony około 1,3 km na północny zachód od Rynku, znajduje się na wzniesieniu, tzw. Górze Szubiennej, po wschodniej stronie trasy E77 i zajmuje działkę nr 23 na nieregularnym planie o powierzchni 0,2258 ha.

Według niepotwierdzonych danych, cmentarz założono w 1874 roku. Podczas pierwszej wojny światowej w jego południowo-zachodniej części utworzono cmentarz wojenny nr 372, na którym zostali pochowani żołnierze Armii Austro-Węgier: Hersch Diller i Moses Maier Rosen.

W latach drugiej wojny światowej cmentarz był miejscem egzekucji, między innymi w 1941 r. został rozstrzelany Majer Aftergut, a 31 marca 1943 r. - Stanisław Bolsęga, podejrzewany o nielegalny ubój bydła. Prawdopodobnie podczas wojny rozpoczął się proces dewastacji cmentarza, kontynuowany w kolejnych dekadach.

W 1961 r. Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Krakowie wzniosła na cmentarzu pomnik poświęcony ofiarom Zagłady, odbudowała mur, a zachowane nagrobki zebrała w lapidarium. Prace sfinansowano ze środków przekazanych z American Jewish Joint Distribution Committee.

4 listopada 1964 r. Minister Gospodarki Komunalnej - w następstwie uchwały miejscowej rady narodowej - podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza. W dołączonej dokumentacji podano, że cmentarz zajmuje parcele nr 43009, 4291, 278 o łącznej powierzchni 0,21 ha, a ostatni pochówek odbył się w 1942 roku.

W latach 2011-2012 na cmentarzu przeprowadzono prace porządkowe i wzniesiono nowe ogrodzenie. Projekt zrealizowano dzięki współpracy rodziny Yisroela Minzera, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

W marcu 2013 r. na murze cmentarza ujawniono antysemickie i nazistowskie napisy. Prokuratura Rejonowa w Myślenicach nie wykryła sprawców przestępstwa i umorzyła dochodzenie.

Obecnie na cmentarzu znajduje się kilkadziesiąt nagrobków w różnym stanie zachowania, w większości destruktów oraz pomnik ku czci ofiar Zagłady. Teren otacza betonowe ogrodzenie z niezamykaną furtką.

Brak danych o statusie własnościowym cmentarza. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Częściowy spis zachowanych macew/Partial list of matzevot

Imię
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Given name
Father's name
Surname
Date of death
Additional information
Jehuda Lejb
Icchak
Entracht
20.11.1935
Chaim
Isachar Dow
Weinmann
1933
Szmuel Zajnwel
Natan Aharon
Neuger
02.09.1921
Josef
Chaim
[...]stlinger
06.04.1927
Miriam
Alter Cwi Dawid
Kantor
06.07.1918
Nazwisko panieńskie Aftergut. Mąż Icchak Jehuda
Chaim Natan Awraham   25.09.1874  

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/35, Decyzje o zamknięciu cmentarzy
i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie krakowskim.
AN w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. 275/48, Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Myślenice,
Nowy Sącz i Nowy Targ.
Cahn A., Cahn M., Myślenice: ślady żydowskiego miasteczka: spacerownik. Myslenice: traces of shtetl life: a town trail, Myślenice 2011.
Drogomir J. P., Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, t. 3, Tarnów 2005.
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich
w latach 1939-1945: województwo krakowskie miejskie
, Warszawa 1984.
Siwek A., Myślenice, [w:] Województwo małopolskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.

Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Myślenicach Mur z przymocowanymi nagrobkami na cmentarzu żydowskim w Myślenicach
foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki
Mur z przymocowanymi nagrobkami na cmentarzu żydowskim w Myślenicach Nagrobki na cmentarzu żydowskim w Myślenicach Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Myślenicach Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Myślenicach
foto: Tomasz Krawczyk foto: Tomasz Krawczyk foto: Tomasz Krawczyk foto: Tomasz Krawczyk
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas