Spotkania na cmentarzu.
"Wielokulturowość w Karpatach - każdy naród dawał, każdy brał"

W ramach projektu "Wielokulturowość w Karpatach - każdy naród dawał, każdy brał" realizowanego przez Stowarzyszenie "Olszówka" proponujemy nauczycielom Krosna i okolic możliwość odbycia terenowej lekcji na cmentarzu żydowskim w Krośnie. Szczególnie zachęcamy nauczycieli historii, języka polskiego oraz wychowawców klas do skorzystania z naszej oferty.

Od 2002 roku Stowarzyszenie "Olszówka" opiekuje się cmentarzem żydowskim w Krośnie. Przy współudziale grupy młodych ludzi wykonano wiele prac, które pozwoliły zachować ten zabytkowy cmentarz w należnym mu stanie.

Również od 2002 r. na cmentarzu odbywają się spotkania historyczne dla krośnieńskiej młodzieży. Na cmentarz przychodzą zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Dla uczniów to żywa lekcja historii, dzięki której uczą się mądrzej patrzeć na przeszłość swojego regionu i naszego kraju. Poznają lepiej kulturę i historię krośnieńskich Żydów.

Cmentarz żydowski w Krośnie - foto. G. Bożek Cmentarz żydowski w Krośnie - foto. G. Bożek Cmentarz żydowski w Krośnie - foto. G. Bożek

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenia "Olszówka" jest przybliżenie Polakom wkładu różnych grup etnicznych i narodowych do wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat oraz przełamanie uprzedzeń i nieufności wobec przedstawicieli innych grup narodowych i etnicznych, które zamieszkiwały i obecnie żyją na terenie polskich Karpat - Niemców, Żydów, Rusinów, Romów i Słowaków oraz uświadomienie, że żyjąc wśród innych nacji uczestniczymy w pewnym procesie, gdzie równocześnie każdy coś wnosi do kultury jak i z niej bierze.

Zajęcia na cmentarzu cieszą się od kilku lat dosyć dużym zainteresowaniem. Wszystkich zainteresowanym serdecznie zapraszamy do udziału w tych terenowych spotkaniach. Zajęcia są bezpłatne.

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z prowadzącym zajęcia nauczycielem Grzegorzem Bożkiem w celu umówienia się na uczestnictwo w spotkaniach na cmentarzu żydowskim w Krośnie.

Grzegorz Bożek - nauczyciel, wychowawca, dziennikarz - pracował jako wychowawca w internacie, pedagog szkolny i nauczyciel historii w kilku krośnieńskich szkołach, obecnie związany ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszeniem "Olszówka". Za wieloletnią pracę na rzecz ratowania cmentarza żydowskiego w Krośnie i popularyzację historii Żydów w 2005 roku otrzymał specjalne wyróżnienie od kapituły złożonej z przedstawicieli Ambasady Izraela w Polsce oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie - wyróżnienia te otrzymują osoby zasłużone w ochronie dziedzictwa kultury żydowskiej.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej.
www.olszowka.free.ngo.pl

oraz www.olszowka.most.org.pl/zydzi

Kontakt: Grzegorz Bożek - tel. 665-831257, e-mail: ortodoks@ wp.pl

Spotkania na cmentarzu są częścią projektu "Wielokulturowość w Karpatach - każdy naród dawał, każdy brał" Stowarzyszenia "Olszówka" realizowanego we współpracy z Towarzystwem Karpackim, który jest dofinansowany przez Gminę Bielsko-Biała oraz program "Dla tolerancji" Fundacji Batorego realizowanego ze środków Fundacji Forda.