Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
KÓRNIK
Położenie: Kórnik, u zbiegu ul. Średzkiej i ul. Parkowej. Działki geodezyjne nr 936/2, 936/14, 936/15, 936/16
Data założenia: Nieustalona
Powierzchnia: 0,73 ha
Historia: Cmentarz zdewastowany w czasie drugiej wojny światowej. Po 1945 r. służył jako kopalnia gliny, od 1948 r. jako arboretum Instytutu Dendrologii i Pomologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 60. rozebrano dawny dom przedpogrzebowy. W 1981 r. z inicjatywy prof. Jerzego Fogla i Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego część odzyskanych macew złożono w dawnym przejściu do synagogi.
Groby ofiar Zagłady: Brak danych
Data zamknięcia: Brak danych
Stan zachowania: Cmentarz zdewastowany, bez nagrobków, ogrodzenia i domu przedpogrzebowego, granice nieczytelne. Brak współczesnych form upamiętnienia
Formy ochrony konserwatorskiej: Brak
Własność: Skarb Państwa (użytkownik wieczysty Polska Akademia Nauk) oraz własność prywatna (użytkownik PAN)
Uwagi:  
Źródło: AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 25/585, Kórnik - przekazanie gruntu po byłej gminie żydowskiej na rzecz PAN.
Mąderek J., Cmentarz żydowski [online] https://www.kornik.info/cmentarz-zydowski/ [dostęp: 24.11.2023].
Palacz T., Łuczak T., Kórnik, [w:] Województwo wielkopolskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Opracował: Krzysztof Bielawski
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem. Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas