Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
GRYBÓW

Cmentarz dawnej gminy żydowskiej w Grybowie znajduje się wsi Siołkowa, poniżej Wojciechowej Góry, na końcu ul. Kochanowskiego i zajmuje działkę na nieregularnym planie, zbliżonym do trójkąta, o powierzchni 0,89 ha.

Cmentarz powstał prawdopodobnie w latach 60. XVIII w. i służył społeczności żydowskiej do czasów jej eksterminacji w latach drugiej wojny światowej. Mapa polowa z Katastru galicyjskiego z 1847 r. ukazuje teren cmentarza położony na jednej parceli, odpowiadającej tylko części jej obecnego kształtu - część wzdłuż ogrodzenia od strony północnej. Niedługo potem dołączono do niej kolejną parcelę. Cmentarz przecina ścieżka prowadząca od bramy głównej w górę, odpowiadająca granicy między parcelami.

Żydzi pojawili się w Grybowie już w XVII w. Były to nieliczne osoby zajmujące się głównie dzierżawą karczm i pobieraniem myta. Jednak już w połowie XVIII w. w lustracji ziem grybowskich znajdujemy wzmiankę o istnieniu synagogi i domów żydowskich, od których odprowadzano podatek miejski. Sam cmentarz pochodzi jednak najprawdopodobniej z końca lat 60. XVIII w., co wynika z dokumentów dotyczących sporu pomiędzy kahałem nowosądeckim a Żydami grybowskimi o uiszczanie podatków gminnych do gminy sądeckiej i uczestniczenie w spłatach jej długu. Spór powstał w 1770 r., gdy Grybów został oddzielony od Nowego Sącza granicą państwową, ponieważ wojska Marii Teresy zajęły miasto na Dunajcem. Tym samym przynależność administracyjna Żydów grybowskich stanęła pod znakiem zapytania. Zaprzestali więc uiszczać podatki, w tym też opłaty za pochówki, które do tej pory odbywały się w Nowym Sączu. Z zawartej w 1773 r. ugody wiadomo, że społeczność grybowskich Żydów już w tym roku zalegała z opłatami za kilka lat, co świadczy o tym, że nie korzystała z cmentarza sądeckiego, a posiadała własny.

Cmentarz służył kahałowi grybowskiemu, który swoim zasięgiem obejmował także okoliczne wsie. W zachowanych metrykach potwierdzone są pochówki zmarłych pochodzących ze Stróż, Białej Niżnej i Wyżnej, Polnej, Siołkowej, Starej Wsi, Ptaszkowej, Kąclowej, Cieniawy, Mszalnicy, Królowej Polskiej, Królowej Ruskiej, Wawrzki, Berestu, Florynki, Brunar, Śnietnicy, Stawiszy, Piorunki, Boguszy, Binczarowej i Berdechowa. Chowano na nim także Żydów, którzy zmarli w trakcie podróży.

W 1915 r. w centralnej części cmentarza powstała kwatera wojenna, stanowiąca część B cmentarza wojskowego nr 130 żołnierzy armii austrowęgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej (część A jest zlokalizowana na cmentarzu komunalnym w Grybowie). Kwatera składa się z siedmiu grobów. Zostali w niej pochowani: Hugo Langer, ur. 1894 r. w Wiedniu, zm. 26 marca 1915 r.; Fischel Lampel, zm. 13 czerwca 1915 r.; Julius Robinsohn, ur. 1892 r. w Wiedniu, zm. 31 marca 1915 r.; Israel Bermann, ur. 1888 r., zm. 17 maja 1915 r.; Oskar Steiner (data śmierci nieznana) oraz dwóch niezidentyfikowanych żołnierzy. Ich nagrobki, zaprojektowane Hansa Mayra, wyróżniają się surowością i są jedynymi betonowymi nagrobkami na cmentarzu. Posiadają wyrytą gwiazdę Dawida w górnej części płyty oraz miejsce na owalną tabliczkę.

W latach drugiej wojny światowej cmentarz stał się miejscem kaźni i pochówku ofiar Zagłady. Znajdują się na nim dwie mogiły zbiorowe. Według Komisji ds. Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w jednej z nich pochowano 11 osób rozstrzelanych w Parku Miejskim w Grybowie w kwietniu 1942 r. Druga mogiła kryje szczątki ofiar egzekucji, która miała miejsce wiosną 1943 r., kiedy na cmentarzu została rozstrzelana 150-osobowa grupa Żydów i Żydówek, pozostawionych prawdopodobnie do pracy po likwidacji getta w Nowym Sączu. Niewykluczone, że na cmentarzu chowane były również ofiary łapanek i rozstrzeliwań mających miejsce w Grybowie jesienią 1940 roku.

Pomnik ofiar Zagłady na cmentarzu żydowskim w Grybowie Macewa na cmentarzu żydowskim w Grybowie Macewy na cmentarzu żydowskim w Grybowie. Fot. Jolanta Kruszniewska Macewy na cmentarzu żydowskim w Grybowie. Fot. Jolanta Kruszniewska

W okresie drugiej wojny rozpoczął się proces destrukcji cmentarza, kontynuowany w kolejnych dekadach. W latach PRL na mocy ustawy i dekretu o mieniu opuszczonych cmentarz przeszedł na własność Skarbu Państwa.

15 października 1992 r. cmentarz został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych (nr A-681).

W 2000 r. dzięki staraniom rabina Mendla Reichberga i Jakuba Müllera cmentarz uporządkowano i otoczono ogrodzeniem z przęseł metalowych z ceglaną bramą. Na jego teren przewieziono macewy znalezione w pobliskim browarze.

W 2019 r. staraniem Fundacji Rodziny Popielów w ramach projektu "Ludzie, nie Liczby" odsłonięto tablicę pamiątkową zawierającą 1774 nazwiska Żydów - ofiar II wojny światowej, pochodzących z Grybowa i okolic lub tych, którzy zginęli na tym terenie. Oznaczono również dwie mogiły zbiorowe.

Właścicielem cmentarza jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Opiekę nad obiektem sprawują Stowarzyszenie Saga-Grybów i Fundacja Rodziny Popielów "Centrum", zrzeszone w Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce.

Wejście na cmentarz jest możliwe przez stale otwartą furtkę.

NAGROBKI NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM W GRYBOWIE

Na cmentarzu znajduje się ponad 80 macew z czytelnymi inskrypcjami (w całości lub częściowo) oraz około 40 zupełnie nieczytelnych lub uszkodzonych, nie wliczając form szczątkowych (fragmentów kamienia z pojedynczymi literami hebrajskimi), pozostałości płyt poziomych i cokołów. Na trzech nagrobkach prócz tekstu hebrajskiego są widoczne fragmenty tekstu w jidysz, na dwóch - w języku polskim.

Najstarszy sektor cmentarza znajduje się w części zachodniej, co potwierdza macewa z 1776 r. W tej części cmentarza znajdują się pozostałe dwa nagrobki datowane na XVIII w. (zachowane z pełną inskrypcją hebrajską) oraz nieliczne fragmenty z możliwymi do odczytania datami rocznymi.

Warto zwrócić uwagę, że pod koniec XVIII w. zaczęto inaczej sporządzać inskrypcje hebrajskie - zamiast żłobić litery, kamieniarz wybierał materiał, dookoła pozostawiając ich kształt, co dawało wrażenie liter wypukłych. Przykładem takiej macewy jest nagrobek Tolcy córki Szmuela, zm. 30 maja 1794 roku.

Cześciowy spis nagrobków na cmentarzu żydowskim w Grybowie
Partial index of tombstones in the Grybów Jewish cemetery
Źródło: ANK, Oddział w Nowym Sączu, Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Grybowie,
sygn. 31/439/0.
Oprac. Jolanta Kruszniewska

Imię

Imię ojca

Nazwisko

Data śmierci

Źródło identyfikacji, informacje dodatkowe

Given name
Father's name
Surname
Date of death
Additional information

Eliasz

(imiona hebrajskie:
Eli Ari )

Beniamin

Gottlob

07.01.1931

Nekrolog: "Nowy Dziennik" 1931, nr 10.

Rachela

Jechiel Jakow

Gottlob

02.11.1883

Metryka zgonu. Matka Eliasza, żona Benjamina Gottloba.

Abraham

Einhorn

25.11.1912

Nazwisko zapisane na macewie; macewa uszkodzona. Urodzony 30.04.1854

Izrael

Chaim

Neugroschel

08.04.1920

Nazwisko zapisane na macewie

Leon
(imiona hebrajskie: Dow Eleazar)

Arie

Führer

23.06.1915

Nazwisko zapisane na macewie. urodzony 24.03.1861

Dawid

Jakow

Kohn

08.01.1921

Nazwisko zapisane na macewie; urodzony 01.05.1899

Jakób

Abraham

Eineigler

19.09.1921

Nazwisko zapisane na macewie; doktor, lekarz wojskowy.

Bina Bejle

Elisze (Eliasz)

Unger

11.05.1878

Metryka zgonu

Rejzel

Dow Ber Segal

Krieger

14.10.1881

Metryka zgonu

Malka

Nachum

Herbach

09.04.1888

Metryka zgonu

Ita Jochwat

Szmuel

Haber

11.06.1889

Metryka zgonu

Lewi Icchak

Jakow Aharon

Landau

 

Zmarł około 1883 r. - identyfikacja na podstawie wpisów w metrykach izraelickich

Najstarsza macewa - Itla córka Judla

Najstarsza zachowana macewa posiadająca czytelną datę, sierpień/wrzesień 1776 r., to trójkątnie zwieńczona stela z inskrypcją: "Tu pogrzebana kobieta poważna, pani Itla córka Judla, błogosławionej pamięci, zmarła w miesiącu elul roku 536 wedle skróconej rachuby, niech jej dusza zostanie związana w węzełku życia" (tłum. J. Kruszniewska). W górnej części w trójkątnej płycinie umieszczono jako motyw zdobniczy litery pej i nun (skrót: "Tu pochowana") otoczone wieńcem i dodatkowo ozdobione symbolem ptaka po prawej stronie, zaś po lewej drzewem. Ponadto całość jest otoczona kwiatowym motywem zdobniczym z wyraźnym oddzieleniem części zawierającej imię od części z datacją.

Macewa na cmentarzu żydowskim w Grybowie

Lewi Landau - rabin Grybowa

Ta pochylona macewa należy do osoby szczególnej, darzonej wielkim respektem i pełniącej funkcję przywódcy duchowego lokalnej społeczności - rabina grybowskiego. Próżno na niej szukać wytwornych zwrotów, laudacji i epitetów, chwalących przymioty zmarłego. Zamiast tego została wyryta w kamieniu modlitwa El male rachamim. Prostokątna płyta zamknięta łukiem, prócz modlitwy, zawiera w zwieńczeniu tekst: "Pan, Wielkie Światło Lewi Icchak, syn naszego nauczyciela, pana Jakowa Aharona błogosławionej pamięci" (tłum. J. Kruszniewska). Brak daty śmierci oraz zwyczajowego opisu cech zmarłego, prócz hebrajskich liter - skrótu od "przewodniczący tutejszego sądu rabinackiego".

Macewa rabina Lewiego Landaua na cmentarzu żydowskim w Grybowie

Lewi Landau był uczniem sądeckiego rabina i cadyka Chaima Halberstama, zwanego Diwrej Chaim. Swój urząd pełnił w latach 1850-1882. Był ojcem Jakuba Aharona, przez małżeństwo wnuczki Lei skoligacony ze znaną rodziną Lifszyców. Część jego potomków jeszcze przed I wojną światową wyemigrowała do Palestyny, część pozostała w Grybowie i Nowym Sączu. Po śmierci Lewiego Landaua funkcję rabina i przełożonego sądu rabinackiego przejął Lejb Arie Halberstam (wnuk Chaima), ustanawiając grybowską linię tego chasydzkiego rodu. Po nim godność rabinów grybowskich przypadła jego synowi Mordechajowi (Markusowi) i wnukowi Baruchowi. Jednak do 1883 r. nazwisko Landau pojawia się w metrykach z wyszczególnioną funkcją "Rabiner".

Wyżej wspomniana modlitwa El male rachamim (Boże pełen miłosierdzia) jest modlitwą za duszę osoby zmarłej, wygłaszaną zwyczajowo przy pochówku oraz podczas postawienia macewy. Ma także swoje miejsce w liturgii świąt żydowskich, takich jak Pesach, Jom Kipur, Szawuot oraz podczas rocznicy śmierci (jid. jorcajt). W jej treści wspominana jest dusza zmarłego (w odróżnieniu od modlitwy Kadisz, w której nie ma tematu śmierci) i prośba do Boga o otoczenie jej opieką, by zmarły spoczywał w pokoju na całą wieczność, dlatego też fragmenty tej właśnie modlitwy często wplatane były w tekst inskrypcji.

Inskrypcje na macewach zawierają wiele różnych elementów, wśród których znajdują się: formuły pogrzebowe, cytaty z Tory, lamentacje, zwroty dotyczące życia wiecznego, dalszych losów duszy zmarłego. Posiadają też treść informacyjną: imię lub imiona zmarłego i jego ojca, czasem wzmiankę o pochodzeniu, datę śmierci, określenia dotyczące zmarłego, jego charakteru, działalności.

Pomimo zauważalnych schematów każda inskrypcja jest indywidualna. Teksty mogą być niezwykle urozmaicone czy wręcz poetyckie. Chociaż tekst nie zawsze zawiera wszystkie wspomniane elementy, niezbędne minimum stanowią informacje pozwalające na zidentyfikowanie zmarłego: imię, imię ojca, datę śmierci (także od tego są wyjątki). Zwyczaj wpisywania nazwiska zmarłego był dość rzadkim zjawiskiem i pojawił się stosunkowo późno (na cmentarzu grybowskim istnieje tylko pięć nagrobków zawierających ten element).

Eliasz Gottlob

Urodził się w 1859 r., był synem Beniamina Gottloba, trafikanta, ale też prowadzącego metryki żydowskie i posługującego w synagodze w Grybowie. Eliasz Gottlob był właścicielem cegielni, dyrektorem i skarbnikiem Banku Spółdzielczego w Grybowie, jednym z założycieli żydowskiej spółdzielni kredytowej. Zasiadał w radzie miejskiej, a także należał do rady wyznaniowej lokalnego kahału. Był społecznikiem i filantropem. Zmarł 7 stycznia 1931 r. Jak donosił nekrolog drukowany w "Nowym Dzienniku", odprowadzany był na miejsce spoczynku wśród żalu i smutku przez całą społeczność żydowską Grybowa.

Macewa Eliasza Gottloba na cmentarzu żydowskim w Grybowie
Tłumaczenie inskrypcji:
Tu pogrzebany
Dokonywał wyborów wedle przykazań Pana
Drogi duch i sędziwy w swych latach
Mąż poważny i szanowany we wszystkim
Biednych i ubogich wspierał swoimi rękami
Prawy dla ludzi do samego kresu (życia)
Lat 72. Wzniosła się jego dusza (zmarł)
Pan Eli Arie syn pana
Beniamina, zmarł 18 tewet
roku 691
Niech jego dusza będzie związana w węzełku życia
(tłum. J. Kruszniewska)

Leon Führer

Ta gęsto zapisana macewa należy do poważanego obywatela grybowskiego, właściciela realności - domu zajezdnego przy Rynku (po prawej stronie od ówczesnej wylotowej ul. Sandeckiej), a także oficjała kancelaryjnego w c. k. sądzie powiatowym w Grybowie. Był również urzędnikiem gminy żydowskiej prowadzącym metryki izraelickie, po jego śmierci tę funkcję sprawował zięć Samuel Neugröschel, a także syn Izydor. Ożeniony z Reizel, córką Izaaka i Biene Gottlobów, mieli liczne potomstwo. Zmarł mając 54 lata.

Macewa Leona Fuhrera na cmentarzu żydowskim w Grybowie

W zwieńczeniu macewy w inskrypcji hebrajskiej znajdujemy informację: "[...] Pan Dow Eleazar, niech spoczywa w pokoju, syn pana Arie (niech jego światło świeci). Zmarł w dobrej sławie 11 dnia miesiąca tamuz roku 675". Natomiast przy podstawie w jidysz: "Leon Fierer, urodzony 24 marca 1861, odszedł z tego świata 23 czerwca 1915 roku" (tłum. J. Kruszniewska). Środkowa część zawiera lamentacje, opłakiwanie jego przedwczesnej śmierci oraz zwroty chwalące jego przymioty. Jest to jedna z najlepiej zachowanych macew. Jej inskrypcja sporządzona została z wielką dbałością i znawstwem. Pierwsze i ostatnie litery wersów tworzą akrostych - układają się w imiona zmarłego i imię jego ojca.

Niezależnie od czasu powstawania macew, w Grybowie rzadko wypisywano na nich nazwisko zmarłego. Wynikało to głównie z faktu, że społeczność żydowska była stosunkowo niewielka oraz ze stosowania tradycyjnego formularza inskrypcji, choć ten przez lata ulegał zmianom. Dlatego nazwiska zapisane na nagrobkach są sporadyczne - dotyczą pięciu zachowanych macew, a ta należąca do Leona Fürhera jest jedną z nich.

Tekst i zdjęcia: Jolanta Kruszniewska - judaistka, doktorantka Wydziału Historycznego UJ,
z zamiłowania fotograf i eksplorator żydowskiej historii rodzinnego Grybowa
Bibliografia:
ANK, Kataster galicyjski, sygn. 29/280/0/13.1/2647, 29/280/0/13.1/2648.
ANK, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. 29/275/0/-/37, karty poległych.
Brzoza Cz., Samsonowska K., Żydzi grybowscy w XX wieku, [w:] Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, t. II, Kraków 2000, s. 73-118.
Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 208.
Drogomir J., Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), t. 2, Tarnów 2002, s. 17.
Jagielski J., Krajewska M., Uwagi o stanie cmentarzy żydowskich w Polsce, "Biuletyn ŻIH" 1981, nr 4 (120), s. 39-52.
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 44.
Sefer Sandz, red. R. Mahler, Tel Aviv 1970.
Verlustliste Alphabetisches Verzeichnis, Wien (1914-1918).

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas