Góra Kalwaria - cmentarz żydowski
"Kamień zakrzyknie
Tu spoczywa
Kobieta czysta i pobożna,
Której dusza pragnęła czynić
Dobroczynność przez wszystkie dni jej życia, w dobrym imieniu
I w chwale, niech chwalą wszyscy w bramach jej
Czyny, szła w prawości aż po dzień
Jej śmierci, skromna i ważna
Pani Gitl córka naszego nauczyciela i pana Meira
Błogosławionej pamięci, zmarła pierwszego dnia Pesach
Roku 649 według skróconej rachuby, niech jej dusza związana będzie w węzeł życia".


(pierwszy dzień Pesach 5649= 16.04.1889 r.)
tłum. Wojciech Tworek